Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
256
Termen:
2022 T1
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Analiză stadiu implementare:
În raportul nostru precedent am semnalat faptul că 4 jaloane erau întârziate – acordurile de finanțare dintre Banca Europeană de Investiții (BEI), Comisia Europeană și România. Cele 4 acorduri acoperă 1,25 miliarde de euro – instrumente financiare care înseamnă dobânzi mai mici și credite fără garanții pentru firmele afectate de criză, pentru proiectele verzi, pentru digitalizare.
În decembrie acordurile nu au fost gata pentru că exista o problemă între BEI și Comisia Europeană privind raportarea standardelor de mediu. Am confirmat atunci că nu este vina guvernului român. Problema dintre BEI și Comisie a fost rezolvată. A urmat apoi o problemă legată de regimul ajutoarelor de stat aplicabil. Dialogul cu Comisia s-a blocat, a fost deblocat târziu. Pe scurt, alte trei luni pierdute.
Acest jalon a fost îndeplinit prin semnarea acordului exact în 31 martie, semn că nu erau probleme nerezolvabile, ci lipsă de interes de la nivel politic pentru a presa pentru rezolvare. Urmează ca BEI și FEI să selecteze băncile locale printr-un proces competitiv și să avem o injecție de capital în economie în primele luni ale anului 2023.
Descriere:
Semnarea acordului de finanțare dintre Fondul European de Investiții și Guvernul României și adoptarea politicii de investiții a fondului. Acesta din urmă:
– va fi adoptat de organele de conducere ale instrumentului financiar;
– va respecta Nota de orientare a Comisiei din 22 ianuarie 2021 [SWD(2021) 12 final] referitoare la instrumentele financiare.
– va include criteriile de selecție pentru asigurarea conformității cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01) a tranzacțiilor care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri prin utilizarea evaluării sustenabilității, a unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu;
– va include un angajament de a investi cel puțin 33 % din fonduri pentru a sprijini tranziția climatică și 16 % din fonduri pentru sprijinirea tranziției digitale, utilizând metodologia din anexele VI și VII la Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență.
Fondul va oferi sprijin prin instrumente financiare (de îndatorare) pentru cel puțin 25 de întreprinderi mari (cu peste 500 de angajați și/sau o cifră de afaceri anuală de peste 50 de milioane EUR și un bilanț anual total de peste 43 de milioane EUR), entități publice și vehicule cu scop special, prin investiții care contribuie la economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon, precum și investiții în digitalizare și în active fixe, cu scopul de a încuraja un volum mai mare de investiții care să contribuie la obiectivele climatice și digitale din partea societăților-țintă și, de asemenea, de a încuraja dezvoltarea și extinderea întreprinderilor, care, la rândul său, va crea noi oportunități economice și va sprijini redresarea economică. Suma alocată domeniilor de intervenție legate de climă, în conformitate cu anexa VI la Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență, este de 100 de milioane EUR. Suma alocată domeniilor de intervenție legate de digitalizare, în conformitate cu anexa VII la Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență, este de 50 de milioane EUR. Fondul poate include, de asemenea, cheltuieli suplimentare legate de climă și digitalizare.
Managementului fondului va fi încredințat Băncii Europene de Investiții (BEI). Se va institui un comitet de investiții care va incluse experți independenți și va fi responsabil de aprobarea componentelor legate de granturi a proiectelor destinatarilor finali (entitățile în care s-a investit), în conformitate cu propunerile administratorul fondului (BEI), pe baza nevoilor pieței și într-un mod deschis și conform cu condițiile pieței.
Structura fondului va permite mobilizarea de fonduri private.
Orice venituri ale fondului sau ale instrumentelor financiare, inclusiv din rambursări, precum și profiturile obținute prin utilizarea fondurilor Mecanismului de redresare și reziliență, din care se scad remunerația administratorului fondului și a intermediarilor financiari, se vor utiliza pentru aceleași obiective de politică, inclusiv după 2026.
Responsabil:
MIPE