Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
23
Termen:
2022 T3
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Analiză stadiu implementare:
Jalon îndeplinit ulterior termenului din PNRR

***

Jalonul este în întârziere, Ordinele de Ministru se aflau încă în consultare la momentul termenului pevăzut în PNRR. Ordinele ar fi trebuit să reflecte Strategia Națională pentru Păduri (vezi jalonul anterior) care nu a fost însă adoptată.
Indicatori implementare:
Dispoziție a ordonanțelor ministeriale care indică intrarea în vigoare a modificărilor

Descriere:
Intrarea în vigoare a următoarelor ordonanțe ministeriale modificate în conformitate cu normele obligatorii privind împădurirea și reîmpădurirea prevăzute în Strategia forestieră națională 2020­2030:
a. Ordinul nr. 766/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier și a Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale I.
b. Ordinul nr. 1648/2000 privind aprobarea Norme tehnice privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate
c. Ordinul nr. 1649/2000 aprobarea Normelor tehnice pentru îngrijirea și conducerea arboretelor
d. Ordinul nr. 1650/2000 privind aprobarea Normelor tehnice pentru alegerea și aplicarea tratamentelor
e. Ordinul nr. 1653/2000 privind aprobarea Normelor tehnice privind efectuarea controlului anual al regenerărilor
f. Ordinul nr. 1672/2000 privind aprobarea Normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor
Responsabil:
MNAP