Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
22
Termen:
2022 T3
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Analiză stadiu implementare:
Jalon îndeplinit ulterior termenului din PNRR

***

Strategia forestieră națională 2020-2030, elaborată pe baza recomandărilor studiilor independente, va stabili norme obligatorii pentru împădurire și reîmpădurire.

730 de milioane de euro au fost alocați prin PNRR pentru împăduriri și reîmpăduriri, inclusiv păduri urbane sau perdele forestiere, atât de necesare pentru a combate fenomenul deșertificării în special în zonele agricole.

România (29,52%) este încă departe de media UE (43%) în ceea ce privește suprafața împădurită. Iar în ceea ce privește zonele împădurite de la câmpie, situația

este mult mai îngrijorătoare: doar 5,28 % împădurire, potrivit cifrelor din Inventarul Forestier Național.

Pentru a obține cele peste 56.000 ha de păduri noi, România trebuie să pună în aplicare coerent reformele cerute de Comisia Europeană și asumate prin PNRR. Una dintre aceste reforme este adoptarea Strategiei Forestiere Naționale 2020-20301, urmată, la mijlocul anului viitor, de adoptarea unui nou Cod Silvic.

Strategia Națională pentru Păduri 2020 – 2030 (SNP30) reprezintă practic strategia României în domeniul silvic pe următorul deceniu și ar trebui să propună măsuri de modernizare a legislației și practicii în domeniu. O cerință esențială din PNRR pentru SNP30 este ca aceasta să includă “acțiuni specifice de combatere a exploatării forestiere ilegale, cum ar fi implementarea deplină a SUMAL, inclusiv monitorizarea exploatării forestiere prin teledetecție, consolidarea regimului de sancțiuni(…)”.

Lucrul la SNP30 a început încă de acum doi ani, în iulie 2020, chiar înainte de existența PNRR, și s-a desfășurat sub coordonarea Universității Transilvania din Brașov.

Schița strategiei este finalizată și a fost prezentată public de către ministrul Mediului, Tánczos Barna pe 22 august la Brașov. Cu toate acestea, Strategia Națională pentru Păduri nu a mai ajuns în termen pe masa guvernului pentru aprobare, fiind blocată pe circuitul birocrativ din lipsa unor avize.

Surprinzător, Ministerul Mediului a pus în dezbatere publică, pe 22 august, o serie de Ordine de Ministru care se modifică principalele norme obligatorii privind împădurirea și reîmpădurirea. Aceste modificări sunt, la rândul lor, parte a unui Jalon care are ca termen finalul lunii septembrie, dar aceste modificări ar fi trebui adoptate pe baza strategiei naționale forestiere care încă nu este adoptată.
Indicatori implementare:
Adoptarea Strategiei forestiere naționale 2020-2030
Descriere:
Se adoptă Strategia forestieră națională 2020-2030.
Pe baza recomandărilor studiilor independente, strategia va stabili norme obligatorii pentru împădurire și reîmpădurire, după cum urmează:
a. cerințe ca speciile și ecotipurile să fie rezistente la schimbările climatice și să nu aibă un impact negativ asupra biodiversității. Strategia va răspunde necesității de a dispune de orientări actualizate privind plantarea de copaci în România și va crea garanții, în special pentru a exclude utilizarea sau eliberarea speciilor alogene invazive;
b. cerințe ca producția materialului de reproducere să se concentrează pe specii și ecotipuri de arbori care sunt adaptate la viitoarele condiții climatice preconizate din România în cantități suficiente, cu implicarea sectorului privat, precum și cerințe ca măsurile avute în vedere să descurajeze crearea de pepiniere comerciale pentru ciclul scurt de producție sau producția de monoculturi;
c. cerințe ca împădurirea să contribuie în mod pozitiv la obiectivele de conservare a biodiversității, de management al apei și de protecție a solului, prin interzicerea împăduririi sau a reîmpăduririi pe terenuri agricole de mare valoare naturală, pajiști sau zone umede, cu excepția refacerii habitatului.
d. cerințe de includere în activitățile de gestionare a pădurilor a unor măsuri preventive care să consolideze capacitatea naturală de absorbție a solului și cerințe specifice de adaptare la schimbările climatice care să asigure că gestionarea pădurilor se bazează pe monitorizarea speciilor;
e. cerințe ca împădurirea urbană să se realizeze printr-o abordare la nivel de peisaj care să contribuie la consolidarea conectivității cu zonele naturale sau seminaturale (cum ar fi pădurile sau zonele agricole), punând accentul pe conectarea habitatelor cu infrastructurile verzi și coridoarele ecologice;
f. cerințe ca proiectele de împădurire sau reîmpădurire să se desfășoare în zone expuse și vulnerabile la pericole climatice, în special la secete și inundații, și, după caz, cerințe ca împădurirea sau reîmpădurirea să reducă riscurile aferente acestor pericole;
g. strategia va stabili criterii de durabilitate pentru biomasa forestieră destinată utilizării în scopuri energetice;
h. strategia va include acțiuni specifice de combatere a exploatării forestiere ilegale, cum ar fi implementarea deplină a SUMAL, inclusiv monitorizarea exploatării forestiere prin teledetecție, consolidarea regimului de sancțiuni și alte măsuri, după caz;
i. strategia va include, de asemenea, măsuri concrete pentru protejarea habitatelor și a speciilor forestiere și, în special, alinierea normelor forestiere la considerentele legate de biodiversitate.
Responsabil:
MNAP