Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
213
Termen:
2022 T1
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Analiză stadiu implementare:
Unul dintre cele mai complexe jaloane, împărțit între Ministerul Muncii și ASF. Componenta de majorare a contribuției la pilonul II a fost îndeplinită prin Ordonanță de Urgență care majorează contribuția virată la pensia privată Pilon II, de la 3,75% la 4,75% începând cu 1 ianuarie 2024. ASF a emis o serie de norme pentru îndeplinirea cerințelor jalonului privind digitalizarea funcționării sistemului de pensii private și diversificarea investițiilor din pilonul II de pensii (Norma nr. 2/2021 pentru modificarea și completarea Normei nr. 11/2011[7] privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private).
Evident, aici este o șmecherie a Ministerului de Finanțe – mărim contribuția pentru Pilonul II, dar în loc să o mărim cu câte puțin, treptat, ca să fie un proces credibil, o mărim direct cu 1% (ceea ce e mult), dar abia din 2024. Cu alte cuvinte, ministrul PSD al Finanțelor decide că Ministrul PNL al Finanțelor (conform protocolului coaliției) va da banii în 2024. Pentru actorii din piață mișcarea nu este credibilă. E îndeplinit jalonul? Formal da. Dar e mai degrabă exemplu de proastă practică și guvernare prin poante
Indicatori implementare:
Dispoziție din cadrul de reglementare care indică intrarea în vigoare a legii
Descriere:
Noul cadru legislativ:
– va asigura sustenabilitatea fiscală a pilonului II printr-o creștere a contribuțiilor în conformitate cu dispozițiile Strategiei fiscal-bugetare;
– va digitaliza funcțîonarea sistemului de pensii private
– va diversifica investițiile din pilonul II de pensii.
În ceea ce privește investițiile din pilonul II de pensii, guvernul:
– va analiza posibilitatea de a flexibiliza regimul de reglementare aplicabil investițiilor din fondurile de pensii private prin reducerea restricțiilor cantitative în materie de investiții și reducerea restricțiilor bugetare legate de risc aplicabile fondurilor de pensii private;
– va apăra independența administratorilor de pensii în ceea ce privește definirea propriilor lor strategii de investiții;
– va reglementa viitoarele ajustări ale regimului de investiții ale fondurilor de pensii private care contribuie la un cadru flexibil ce îi încurajează pe administratorii de pensii să își diversifice în mod corespunzător portofoliile pentru a obține un randament al investițiilor ajustat la risc echitabil;
– va spori accesul întreprinderilor la piața de capital, pentru a facilita cotarea noilor emitenți și a utiliza într-o mai mare măsură sursele private de finanțare, inclusiv activele fondurilor de pensii. Acest lucru ar conduce la un ecosistem de investiții mai bun pentru administratorii de pensii și la oportunități sporite pentru o diversificare adecvată a portofoliilor fondurilor de pensii.
Responsabil:
ASF/MMPS