Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
200
Termen:
2022 T2
Stadiu implementare:
Îndeplinită
Analiză stadiu implementare:
Metodologia a fost aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 467/2022 și publicată în Monitorul Oficial în luna aprilie.
Indicatori implementare:
Dispoziție într-o hotărâre de guvern care indică intrarea în vigoare a actului legislativ de aprobare a metodologiei de elaborare, monitorizare și raportare a programelor bugetare
Descriere:
Hotărârea de Guvern:
– va asigura elaborarea, monitorizarea și raportarea programelor bugetare;
– va îmbunătăți planificarea bugetară bazată pe performanță și va spori orientarea către rezultate;
– va stabili clar obiective, ţinte, rezultate ale acţiunilor, impactul politicilor, precum şi indicatorii care vor permite atât dezbateri ex-ante riguroase asupra politicilor publice ce urmează a fi finanţate, cât şi o evaluare transparentă şi argumentată a felului în care programele bugetate au atins obiectivele şi ţintele politicii publice.
Această hotărâre de guvern va fi corelată cu revizuirea aplicației Buget_NG.
Responsabil:
MF/DGSPB/DGPB