Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
195
Termen:
2022 T1
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Analiză stadiu implementare:
Un al doilea jalon îndeplinit de Ministerul de Finanțe, încă din 2021, prin semnarea unui protocol de cooperare ANAF – Inspecția Muncii. Controalele comune ar fi trebuit să înceapă în a doua jumătate a lunii martie. Evident, planul de acțiune trebuie să ducă la controale și să se vadă în cifrele de scădere a muncii la negru. Una dintre cerințele jalonului este ca cele două instituții – ANAF și Inspecția Muncii, să analizeze rezultatele obținute.
Indicatori implementare:
Adoptarea Planului comun de acțiune al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al Inspecției Muncii privind acțiunile care trebuie întreprinse pentru prevenirea și limitarea fenomenului de evaziune a muncii la gri/la negru
Descriere:
Ca urmare a protocolului de cooperare cu Inspecția Muncii, se va elabora un plan de acțiune comun pentru a include operatorii economici care prezintă un risc fiscal ridicat și, de asemenea, pe cei care prezintă un risc din perspectiva utilizării muncii subdeclarate/nedeclarate.
Acest plan va fi defalcat pe tipuri de activități sezoniere, în cazul în care incidența riscurilor menționate este cunoscută a fi ridicată.
Periodic, conducerea structurilor implicate (Direcția Generală Antifraudă Fiscală și Inspecția Muncii) va analiza rezultatele obținute, precum și posibilitățile și perspectivele de actualizare a planului, în funcție de rezultatele respective.
Responsabil:
MF/ANAF