Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
152
Termen:
2022 T3
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Analiză stadiu implementare:
Ordinul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și Institutului Național de Statistică (INS) nr. 1.348/784/2022 introduce 13 noi ocupații: arhitect în domeniul tehnologiei blockchain (251109), designer jocuri digitale (216614), dezvoltator interfața cu utilizatorul (251211), dezvoltator în domeniul tehnologiei blockchain (251210), dezvoltator jocuri digitale (251307), expert în optimizarea motoarelor de căutare ( expert în SEO) (251306), inginer de date complexe (big data) (251212), inginer de integrare (251106), inginer în domeniul tehnologiilor cloud (251209), inginer viziune computerizată (251108), manager de conținut web (251305), proiectant de sisteme informatic, tehnician TIC (351203).

Jalonul a fost îndeplinit
Indicatori implementare:
Dispoziție din ordinul ministrului muncii și al președintelui Institutului Național de Statistică care indică intrarea în vigoare a modificării prin care se definesc noile ocupații digitale în cadrul COR.
Descriere:
Ordinul ministerial al ministrului muncii și al președintelui Institutului Național de Statistică va defini noile ocupații digitale în cadrul Clasificării Ocupațiilor din România (COR), acestea fiind echivalente cu cele existente în țările Uniunii Europene cu bune practici în digitalizare. Se va efectua un studiu/o analiză de diagnosticare pentru a furniza o previziune pentru următorii cinci ani în ceea ce privește nevoile de forță de muncă în contextul transformării digitale a economiei și al tranziției către industria 4.0, inclusiv recomandări pentru definirea noilor ocupații digitale în clasificarea oficială a ocupațiilor.
Responsabil:
MCID