Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
150
Termen:
2021 T4
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Indicatori implementare:
Adoptarea de către guvern a Strategiei naționale privind securitatea cibernetică 2021-2026
Descriere:
Strategia națională privind securitatea cibernetică 2021-2026 va fi adoptată și va include dispoziții privind:
-evaluări și actualizări periodice ale cadrului instituțional și de reglementare în materie de securitate cibernetică;
-consolidarea parteneriatului public­privat pentru sporirea rezilienței cibernetică a societății în ansamblul său;
-dezvoltarea capacității de reacție la atacurile cibernetice și a rezilienței sistemelor, rețelelor și serviciilor;
-consolidarea rolului României în arhitectura securității cibernetice de la nivel internațional.