Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
148
Termen:
2022 T3
Stadiu implementare:
În întârziere
Analiză stadiu implementare:
La finalul anului trecut a fost aprobat în Guvern un Memorandum privind Aprobarea Foii de parcurs privind implementarea la nivel național a Setului comun de instrumente pentru conectivitate. Momentan, nu există documente justificative pentru implementarea tuturor celor 12 recomandări.
Descriere:
Implementarea foii de parcurs a României, ce aplică setul de instrumente privind conectivitatea[ https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185], este un efort comun care implică mai multe părți interesate.
Conform proiectului de foaie de parcurs, care în prezent este analizat de ministerele de resort, România va pune în aplicare 12 dintre cele 39 de recomandări:
24 – Promovarea unor prețuri de rezervă adecvate
25 – Disponibilitatea la timp a benzilor armonizate 5G
28 – Regim de autorizare individuală pentru banda de frecvențe de 24.25-27.5 GHz
31 – Structura taxelor recurente pentru spectru va stimula implementarea
38 – Comunicare coordonată și specifică pentru informarea și educarea cu privire la implementarea tehnologiei 5G
39 – Informarea publicului cu privire la conformitatea instalațiilor stațiilor radio de bază cu limitele de siguranță pentru CEM aplicabile.
Se preconizează că toate aceste recomandări vor fi finalizate până la sfârșitul anului 2021, în timp ce:
2 – Furnizarea de reglementări model privind instalarea rețelelor de comunicații electronice
3 – Furnizarea de materiale informative și organizarea de ateliere pentru municipalități și alte autorități competente
11 – Asigurarea disponibilității informațiilor din diferite surse și sporirea transparenței lucrărilor de construcții civile planificate
26 – Revizuirea periodică a planurilor naționale privind spectrul
32 – Utilizarea ajutorului financiar ca o completare pentru stimularea investițiilor
35 – Utilizarea condițiilor tehnice armonizate elaborate de Conferința europeană a administrațiilor de poștă și telecomunicații (CEPT)/Comitetul pentru comunicații electronice (ECC), în cazul în care vor fi considerate necesare intervale de frecvențe specifice comune
Toate acestea vor fi finalizate în 2022.
Responsabil:
GOV /MCID/ANCOM