Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
147
Termen:
2022 T2
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Analiză stadiu implementare:
ANCOM a întârziat cu lansarea licitației dar din motive obiective: legislația necesară[3] pentru demararea apelului se află pe circuitul legislativ și urmează să fie promulgată. În întârziere, jalonul va fi închis în curând.
Indicatori implementare:
Cererea de oferte este publicată pe site-ul ANCOM
Descriere:
Publicarea și organizarea unei proceduri de selecție concurențiale (licitație) pentru acordarea așa­numitelor „licențe 5G” (și anume, în benzile de 700 MHz, 1 500 MHz și 3,4­3,8 GHz).
Sunt avute în vedere licențe pe termen lung în conformitate cu criteriile Codului european al comunicațiilor electronice, pentru a stimula în mod eficient tehnologia 5G, pentru a promova concurența și drepturile utilizatorilor finali.
Procedura de licitație se va baza pe experiența anterioară cu licitațiile din domeniul spectrului din România (2012 și 2015) și pe procedurile recente similare din UE și va include garanții concurențiale, mecanisme de modelare a pieței și condiții aferente licențelor, toate acestea fiind adecvate specificului și dinamicii pieței românești.
Responsabil:
ANCOM