Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
142
Termen:
2021 T4
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Analiză stadiu implementare:
Jalon îndeplinit ulterior termenului din PNRR

***

Analiza noastră: Investiția în cloud-ul guvernamental este una dintre cele mai importante dar și mai dificile din tot PNRR. Ideea de bază a deciziei noastre de a include cloud-ul în PNRR a fost de a sparge cercul vicios al investițiilor în digitalizarea statului care nu fac decât să aducă la zi insulele digitale: fiecare instituție și-a făcut de capul său propriile sisteme informatice. Acesta este motivul real pentru care încă mai cărăm informația pe hârtie între diverse instituții ale statului. Până nu vom avea acest cloud guvernamental, toată vorbăria politică despre birocratizare este apă de ploaie. A face însă un cloud este complicat și e un proiect major, care a pus probleme unor state mai avansate. Deși intenția noastră politică a fost clară, am întâmpinat problema uriașă a lipsei unui proiect tehnic. Nimeni nu a lucrat în ultimii ani să livreze un proiect care să spună clar: unde, cine, cum se leagă actualele baze de date. Am obținut din partea Comisiei Europene, prin negocieri politice, o uriașă concesie: să includem cloudul în PNRR și să dezvoltăm proiectul în cadrul PNRR.În ce a constat concesia: în primele șase luni se constituie o echipă tehnică (finanțată din PNRR – aceasta este asistență tehnică acceptată de Comisie tot ca excepție, este ceea ce PSD și diverși manipulatori numesc ”consultanță)”. Acest task force face tot proiectul și opțiunile în primele șase luni.Task force-ul a fost constituit printr-un HG propus de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, trimis în circuitul de avizare în 27 decembrie și aprobat de Guvern în 30 decembrie 2021. Dat fiind că jalonul vorbește și despre operationalizarea task force-ului nu poate fi considerat îndeplinit prin simpla adoptare a HG-ului. Guvernul are însă timp să operaționalizeze efectiv acest task force până la scrierea cererii de plată viitoare. Acesta este motivul pentru care am notat cu portocaliu. Problema de fond este că actuala întârziere poate duce la întârzierea livrabilului major și urgent: analiza de opțiuni și proiectul pentru cloud. O întârziere duce la alta și constituirea în sine a echipei este de facto doar un jalon intermediar și ajutător pentru cel mai important: proiectul (jalonul 143 care trebuie făcut până în martie 2022). ESTE URGENT.
Indicatori implementare:
Intrarea în vigoare a Ordinului ministerial de instituire a grupului operativ
Descriere:
Operaționalizarea unei unități temporare de management al programelor de transformare digitală, care va angaja, în perioada de punere în aplicare a Planului de redresare și reziliență, 17 agenți contractuali cu înaltă specializare în domeniul tehnologiilor digitale și al managementului de proiect de specialitate. Atribuțiile principale ale acestei unități sunt:
-elaborarea și punerea în aplicare a componentelor sectoriale ale Planului național de redresare și reziliență;
-monitorizarea punerii în aplicare a reformelor și a investițiilor din cadrul Planului național de redresare și reziliență legate de domeniul digital, cu accent pe proiectele-cheie, și propunerea de măsuri imediate de remediere pentru elementele critice, în strânsă colaborare cu celelalte instituții implicate;
-elaborarea de sisteme de management al performanței proiectelor în corelare cu

obiective specifice ale pilonului digital;
-elaborarea și reglementarea cadrului normativ, metodologic și a procedurilor

funcționale, operaționale și financiare în domeniul său de activitate;
-dezvoltarea instrumentelor pentru punerea în aplicare a politicilor legate de domeniul digital;
-managementul proiectelor și raportările stadiilor de îndeplinire a obiectivelor stabilite în cadrul măsurilor digitale din Planul național de redresare și reziliență;
-îndeplinirea oricăror atribuții necesare pentru asigurarea implementării investițiilor și reformelor din Planul național de redresare și reziliență legate de domeniul digital.
Unitatea va fi coordonată de un director subordonat ministrului care deține portofoliul digitalizării.
Responsabil:
MCID