Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
140
Termen:
2022 T2
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Analiză stadiu implementare:
Jalon îndeplinit ulterior termenului din PNRR

***

Aceeași situație ca și la jaloanele 129 și 133. Contractele trebuie semnate, apelul a fost deschis cu întârziere.
Indicatori implementare:
Publicarea caietului de sarcini
Descriere:
Lansarea cererii de propuneri pentru selectarea proiectelor de eficiență energetică în industrie. Criteriile de selecție vor impune următoarele:
– obținerea unei reduceri de cel puțin 30 % a emisiilor indirecte și directe de GES în comparație cu emisiile ex ante, care să fie monitorizată prin intermediul unei platforme informatice pentru centralizarea și analiza consumului național de energie;
– respectarea Orientărilor tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
Responsabil:
Ministerul Energiei