Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
135
Termen:
2022 T3
Stadiu implementare:
În întârziere
Analiză stadiu implementare:


Semnarea contractelor pentru investițiile în lanțul valoric al bateriilor și în celulele și panourile fotovoltaice (producție – asamblare – reciclare). Criteriile de selecție vor asigura respectarea Orientărilor tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01), în special prin utilizarea excluderilor în domeniul gestionării deșeurilor și al extracției materiilor prime.

Apelul a fost lansat în luna mai, contractele nu sunt încă semnate.
Indicatori implementare:
Semnarea contractelor în lanțul valoric de producție a bateriilor și în celulele și panourile fotovoltaice
Descriere:
Semnarea contractelor pentru investițiile în lanțul valoric al bateriilor și în celulele și panourile fotovoltaice (producție – asamblare – reciclare). Criteriile de selecție vor asigura respectarea Orientărilor tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01), în special prin utilizarea excluderilor în domeniul gestionării deșeurilor și al extracției materiilor prime.
Responsabil:
Ministerul Energiei