Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
133
Termen:
2022 T2
Stadiu implementare:
În întârziere
Analiză stadiu implementare:
Idem ca la jalonul 129, contractele trebuie semnate, apelul a fost deschis cu câteva ore înainte de termenul limită și va rămâne deschis până în august.

Concluzie: Jalonul este în întârziere
Indicatori implementare:
Semnarea contractelor
Descriere:
Semnarea contractelor pentru construirea sau modernizarea cogenerării de gaze de înaltă eficiență în termoficare, conform definiției din Directiva 2010/31/UE. Criteriile de selecție vor asigura respectarea Orientărilor tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01), mai ales condițiile prevăzute în anexa III. Investițiile vor înlocui cel puțin aceeași capacitate a instalațiilor de producere a energiei electrice și/sau a energiei termice (ca de exemplu pe bază de cărbune, lignit sau petrol) care generează emisii de carbon semnificativ mai mari, ceea ce va duce la o scădere a emisiilor de GES.
Responsabil:
Ministerul Energiei