Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
126
Termen:
2023 T1
Stadiu implementare:
În întârziere
Indicatori implementare:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului legislativ
Descriere:
Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului de reglementare pe baza Strategiei naționale dedicate hidrogenului și a planului de acțiune aferent Modificările vor elimina orice obstacol legislativ și administrativ din calea dezvoltării tehnologiei hidrogenului din surse regenerabile și vor pune în aplicare măsurile necesare pentru dezvoltarea întregului lanț valoric al hidrogenului din surse regenerabile, inclusiv utilizarea obligatorie de către utilizatorii finali a aparatelor și echipamentelor pregătite pentru hidrogen până la 1 ianuarie 2026.
Responsabil:
Ministerul Energiei