Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
123
Termen:
2023 T3
Stadiu implementare:
În întârziere
Indicatori implementare:
Elaborarea și începerea aplicării unei metodologii de planificare bugetară verde
Descriere:
Ministerul Finanțelor va finaliza și aplica o metodologie de evaluare a impactului liniilor bugetare individuale asupra obiectivelor de mediu, în conformitate cu taxonomia UE pentru activitățile durabile și cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). Metodologia se va adopta, publica și aplica și va permite monitorizarea cheltuielilor bugetare verzi și evaluarea impactului politicii fiscale asupra mediului și climei.
Responsabil:
Ministerul Energiei