Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
1
Termen:
2021 T4
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Analiză stadiu implementare:
Contextul: OUG pentru modificarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 a fost aprobată în ședința de guvern din 30 decembrie 2021. Conținutul a fost agreat în prealabil cu Comisia Europeană. Considerăm jalonul îndeplinit și fără risc de respingere. Analiza noastră: Legea vine să rezolve probleme sistemice ale proiectelor de apă / canalizare finanțate în ultimii 15 ani din fonduri europene – foarte multe sunt în afara indicatorilor tehnico-economici. Legea clarifică rolul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice. Ar trebui ca autoritățile beneficiare de fonduri europene și autoritățile locale să preîntâmpine deversarea de apă uzată în natură acolo unde există sisteme de canalizare, de pildă. Există un risc potențial de neaplicare a acestor prevederi, dar actul normativ în sine, de natură tehnică, îndeplinește jalonul.
Indicatori implementare:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii
Descriere:
Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 prin care:
– Se va permite aprobarea strategiei tarifare a operatorului regional de apă și canalizare de către adunarea generală a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară (ADI), în baza mandatului special primit de la unitățile administrativ-teritoriale. Prin această modificare, timpul necesar pentru aprobarea strategiei tarifare se va reduce semnificativ, ceea ce va permite extinderea infrastructurii de servicii de gestionare a apelor și a apelor uzate.
– Se va impune obligația autorităților administrației publice locale de a ține evidența persoanelor fizice și juridice care nu evacuează apa uzată la rețeaua publică de canalizare și de a transmite în fiecare an lista acestor persoane către Garda Națională de Mediu.
– Se va impune obligația utilizatorilor de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente, dacă nu dețin un sistem individual de colectare și epurare corespunzător.
– Se va permite organizarea, după caz, a furnizării serviciului de alimentare cu apă numai cu condiția să se asigure colectarea apelor uzate prin sisteme individuale de colectare și epurare care asigură același nivel de protecție a mediului ca sistemele centralizate de colectare și epurare.
– Se va asigura caracterul excepțional al sistemelor individuale adecvate, care vor fi utilizate numai în situațiile în care sistemele centralizate nu sunt fezabile din punct de vedere tehnic și economic.
– Se va interzice evacuarea directă în mediu a apelor uzate netratate din sistemele individuale adecvate.
– Se vor elabora criteriile pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate.
Responsabil:
MNAP