Componentă: Reforma fiscala și reforma sistemului de pensii

Pilon: Creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă

Măsuri

Nume Buget (milioane euro)
C8 – R1. R1. Reforma Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) prin digitalizare
C8 – R2. R2. Modernizarea sistemului vamal și implementarea vămii electronice
C8 – R3. R3. Îmbunătățirea mecanismului de programare bugetară
C8 – R4. R4. Revizuirea cadrului fiscal
C8 – R5. R5. Crearea și operaționalizarea Băncii Naționale de Dezvoltare
C8 – R6. R6. Reforma sistemului public de pensii 4
C8 – I1. I1. Creșterea conformării voluntare a contribuabililor prin dezvoltarea serviciilor digitale 7
C8 – I2. I2. Îmbunătățirea proceselor de administrare a impozitelor şi taxelor, inclusiv prin implementarea managementului integrat al riscurilor 196.4
C8 – I3. I3. Asigurarea capacității de răspuns la provocările informaționale actuale și viitoare, inclusiv în contextul pandemiei, prin transformarea digitală a Ministerului de Finanțe / Agenției Naționale de Administrare Fiscală 88
C8 – I4. I4. Implementarea vămii electronice 62
C8 – I5. I5. Îmbunătățirea mecanismului de programare bugetară 4
C8 – I6. I6. Instrument de modelare economică (set de instrumente de simulare privind opțiunile de reformă a pensiilor) pentru îmbunătățirea capacității instituționale de a prognoza cheltuielile cu pensiile 0.4
C8 – I7. I7. Asistență tehnică pentru revizuirea cadrului fiscal 4
C8 – I8. I8. Operaționalizarea Băncii Naționale de Dezvoltare 10
C8 – I9. I9. Susținerea procesului de evaluare a dosarelor de pensii aflate în plată 19.25
C8 – I10. I10. Eficiență operațională și servicii electronice avansate pentru sistemul național de pensii prin digitalizare 61.88