Componentă: Energie

Pilon: Tranziția spre o economie verde

Măsuri

Nume Buget (milioane euro)
C6 – R1. R1. Reforma pieței de energie electrică, prin înlocuirea cărbunelui din mixul energetic și susținerea unui cadru legislativ și de reglementare stimulativ pentru investițiile private în producția de electricitate din surse regenerabile
C6 – R2. R2. Îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor de stat din sectorul energetic
C6 – R3. R3. Bugetarea verde
C6 – I1. I1. Noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile 460
C6 – R4. R4. Dezvoltarea unui cadru legislativ și de reglementare favorabil tehnologiilor viitorului, în special hidrogen și soluții de stocare 1
C6 – R5. R5. Reducerea intensității energetice a economiei prin dezvoltarea unui mecanism sustenabil de stimulare a eficienței energetice în industrie şi de creștere a rezilienței
C6 – R6. R6. Creșterea competitivității și decarbonizarea sectorului de încălzire – răcire
C6 – I2. I2. Infrastructura de distribuție a gazelor din surse regenerabile (utilizând gazele naturale în combinație cu hidrogenul verde ca măsură tranzitorie), precum și capacitățile de producție a hidrogenului verde și/sau utilizarea acestuia pentru stocarea energiei electrice 515
C6 – I3. I3. Dezvoltarea de capacităţi de producţie pe gaz, flexibile și de înaltă eficienţă, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în vederea atingerii unei decarbonizări adânci 300
C6 – I4. I4. Lanț industrial de producție și/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare) și noi capacități de stocare a energiei electrice 280
C6 – I5. I5. Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial 64