Componentă: Bună guvernanță

Pilon: Sănătate și reziliență instituțională

Măsuri

Nume Buget (milioane euro)
C14 – R1. R1. Îmbunătățirea predictibilității și a eficienței proceselor decizionale prin întărirea capacității de coordonare a politicilor și analiză de impact la nivelul Guvernului și al ministerelor coordonatoare, precum și prin consolidarea instrumentelor în vederea creșterii calității consultărilor publice la toate palierele administrației 11.93
C14 – R2. R2. Întărirea coordonării la Centrul Guvernului printr-o abordare integrată și coerentă a inițiativelor în domeniul schimbărilor climatice și a dezvoltării durabile 14.18
C14 – R3. R3. Management performant al resurselor umane în sectorul public 14
C14 – R4. R4. Dezvoltarea unui sistem de salarizare echitabil și unitar în sectorul public 2
C14 – R5. R5. Garantarea independenței justiției, creșterea calității și eficienței acesteia
C14 – R6. R6. Intensificarea luptei împotriva corupției
C14 – R7. R7. Evaluarea și actualizarea legislației privind cadrul de integritate
C14 – R8. R8. Reformarea sistemului național de achiziții publice 4.6
C14 – R9. R9. Îmbunătățirea cadrului procedural de implementare a principiilor guvernanței corporative în cadrul întreprinderilor de stat 17.83
C14 – I1. I1. Optimizarea infrastructurii judiciare pentru a garanta accesul la justiție și calitatea serviciilor 42.22
C14 – I2. I2. Dezvoltarea infrastructurii logistice (non-IT) necesare luptei împotriva corupției și recuperării bunurilor și prejudiciilor generate de infracțiuni, inclusiv a formării profesionale în aceste domenii. 13
C14 – I3. I3. Crearea de structuri parteneriale între administrația publică locală și societatea civilă 20
C14 – I4. I4. Creșterea capacității organizațiilor societății civile de stimulare a cetățeniei active, de implicare profesionistă în planificarea și implementarea politicilor publice privind drepturile sociale vizate de planul național de redresare și reziliență și monitorizarea reformelor asociate 13
C14 – I5. I5. Monitorizarea și implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență 12.84